Showflats
  • Qiantang Residence Show Flat B, Hangzhou, China

  • Binjiang Xixi Pearl Show Flats, Hangzhou, China

  • Green Sea · Brocade Family Showflat 9#, Tianjin, China

  • Xinhu Xinzhong International Show Flats, Jiaxing, China

  • Xinhu International Showflats (A&B&C), Lishui, China

  • Wen Xi Louis Garden Showflats (B-1&B-2&B-3&C-1&D-1), Hangzhou, China